Osmišljeni su novi financijski instrumenti i omogućeno aktivno sudjelovanje građana u plasmanima državnih obveznica I trezorskih zapisa

Problem niskih kamatnih stopa na štednju građana u poslovnim bankama riješen je omogućavanjem izravnog sudjelovanja građana u procesima izdavanja državnih obveznica i trezorskih zapisa u poslovnicama banaka i Fine te razvojem digitalnog kanala za distribuciju državnih vrijednosnica.

Kao rezultat mobilizirano je više od 2,3 milijarde eura štednje koje su prethodno pasivno ležale na računima građana. Ovi instrumenti donijeli su brojne prednosti, uključujući razvoj tržišta kapitala, smanjenje troškova zaduživanja, diverzifikaciju strukture investitora i financijsko opismenjavanje.

Na godišnjoj je razini više od 80 milijuna eura kamata umjesto prema financijskim institucijama u inozemstvu preusmjereno prema građanima. Planira se nastavak ponude državnih vrijednosnih papira građanima uz razvoj informatičke podrške za digitalnu distribuciju. Sve aktivnosti počivaju na tržišnim načelima i u skladu su s naporima za unaprjeđenje upravljanja javnim dugom radi povećanja diverzifikacije strukture ulagatelja, u skladu s ciljem umanjenja rizika povezanih s izdavanjem državnih vrijednosnih papira i osiguravanja financiranja države po najpovoljnijim dostupnim uvjetima.

Ostala postignuća