Snažnija zaštita djece, žena i žrtava nasilja

Sveobuhvatnim izmjenama zakonskog okvira Hrvatska poduzima velike korake u borbi protiv nasilja u obitelji, nasilja nad djecom i ženama. Reforme uključuju uvođenje novih kaznenih djela poput femicida i osvetničke pornografije, ukidanje zastare za pedofiliju te znatno povećanje kazni za silovanje, pedofiliju i nasilje u obitelji.

Radi pružanja bolje podrške žrtvama uvedena je i 24-satna linija za podršku žrtvama te je implementiran Barnahus model, koji pruža integrirani pristup zaštiti djece žrtava nasilja omogućavajući pristup ispitivanjima, pregledima i psihološkoj pomoći na jednom mjestu.

Ovim mjere ostvaruju se brojne koristi:

  • snažnija zaštita žrtava nasilja, posebice žena i djece, strožim sankcioniranjem počinitelja i većom dostupnost podrške
  • veća prava i bolja zaštita žrtava nasilja zahvaljujući proširenom sustavu podrške žrtvama i svjedocima, što doprinosi većoj pravnoj sigurnosti i socijalnoj zaštiti žrtava
  • smanjenje broja neriješenih i ponavljajućih slučajeva nasilja zahvaljujući učinkovitijem i bržem pravosudnom postupku
  • osnaživanje društvene svijesti o neprihvatljivosti i posljedicama nasilja, promicanje kulture nulte tolerancije prema svim oblicima nasilja
  • Ove izmjene zakona i uvođenje novih modela podrške žrtvama pokazuju jasnu namjeru i odlučnost u borbi protiv nasilja i pružaju temelje za sigurnije društvo i bolju zaštitu najranjivijih skupina.

Ostala postignuća