Osigurali smo rekordna ulaganja u otoke, uspostavili smo registar otoka i imamo novi program integriranih ulaganja za njihov održiv razvoj

Hrvatsko otočno područje, stanovništvo i život na otocima prepoznati su kao područje od posebnog državnog interesa. To područje je ujedno i područje velikih prirodnih, gospodarskih i turističkih potencijala za stvaranje preduvjeta za kvalitetniji život na otocima. Posebni izazovi na otocima su pružanje javnih usluga i povezanost, pogotovo tijekom zimskih mjeseci.

Kako bi se odgovorilo na te specifične izazove i kako bi se potaknuo razvoj otoka, Vlada je donijela Zakon o otocima, prvi takav zakon u Europi. Hrvatska je time postala jedna od tek nekoliko država u Europi koja razvija otočno zakonodavstvo. Rezultati ulaganja u otoke su impresivni: od 2017. do 2022. u otoke je uloženo gotovo tri milijarde eura. Ujedno se provodi niz programa koji su rezultirali poboljšanjem uvjeta života na otocima preko brojnih projekata poput opskrbe vodom, poticanja poduzetništva te promocije otočnih proizvoda.

Osim toga, Integriranim teritorijalnim programom osigurano je 150 milijuna eura namijenjenih ciljanim ulaganjima u otočna područja, čime je Hrvatska postala predvodnica u Europskoj uniji u području razvoja otoka. Sredstva će biti usmjerena na poboljšanje društvene, javne i poslovne infrastrukture, zaštitu okoliša, valorizaciju kulturne baštine te energetsku učinkovitost.

Osim financijskih ulaganja postignuti su i veliki institucionalni pomaci kao što su uspostava Registra otoka, usvajanje Nacionalnog plana razvoja otoka te osnivanje Otočnog vijeća kao savjetodavnog tijela za unaprjeđenje politike upravljanja otocima. Sve navedeno jasno pokazuje da se Hrvatska otočna područja prepoznaju kao dobra od posebnog nacionalnog interesa te je velika pažnja posvećena njihovu razvoju i unaprjeđenju uvjeta života na njima.

Ostala postignuća