Modernizacija pravosudne infrastrukture

Rekonstrukcija i obnova pravosudne infrastrukture u Hrvatskoj, uključujući projekt kao što su obnova stare zgrade Jašionice za potrebe Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu, rekonstrukcija zgrade bivšeg trgovačkog centra Standa u Splitu, kao i obnova zgrada sudova pogođenih potresima u Zagrebu, Sisku i Petrinji ključni su koraci prema modernizaciji i poboljšanju pravosudnog sustava.

Ulaganja u pravosudnu infrastrukturu od 2015. do 2021. iznose 60 milijuna eura, dok su od 2022. do 2026. planirana u iznosu od 444 milijuna eura.

Ove mjere donose velike koristi, ne samo pravosudnim dužnosnicima i službenicima već i građanima koji traže pravdu. Kvalitetniji uvjeti rada doprinose efikasnijem obavljanju pravosudnih zadataka, dok veća dostupnost pravosudnih tijela omogućava lakši pristup pravdi. Osim toga, energetska učinkovitost rekonstruiranih zgrada vodi smanjenju operativnih troškova, što pridonosi održivom razvoju i racionalizaciji potrošnje.

Takvi projekti ne samo da poboljšavaju funkcionalnost pravosudnih tijela već i jačaju povjerenje javnosti u pravosudni sustav, što je temelj za pravedno društvo. Rekonstrukcija i obnova pravosudnih zgrada primjeri su kako strateška ulaganja mogu pružiti dugoročne koristi za cjelokupno društvo.

Ostala postignuća