Snažnija zaštita starijih osoba

Kako bismo podigli razinu zaštite starijih osoba pri sklapanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, poboljšali smo zakonodavni okvir ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Uvođenjem Registra ugovora, ograničenjem broja ugovora koje jedan davatelj uzdržavanja može sklopiti i promjenom naziva ugovora osigurali smo veću transparentnost i spriječili potencijalnu zloupotrebu tih ugovornih oblika. Novi instrumenti zaštite imovine starijih osoba te propisana žurnost postupaka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora dodatno osiguravaju pravnu sigurnost i zaštitu za starije osobe.

Ove mjere ne samo da sprječavaju potencijalnu profesionalizaciju davanja dosmrtnog ili doživotnog uzdržavanja već i podižu svijest o pravima i obvezama uključenih strana. Svim poduzetim izmjenama cilj je osigurati pravedniju i humaniju praksu koja štiti najranjivije članove društva, pružajući im dostojanstvo i sigurnost u starosti.

Ostala postignuća