Znatno smo osnažili program za poticanje gospodarskog i društvenog razvoja Vukovara

Obnova i razvoj grada Vukovara nakon razaranja tijekom Domovinskog rata jedan je od ključnih prioriteta Vlade. Preko Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara Vlada je nastavila s naporima za društvenim i ekonomskim oživljavanjem grada. Od 2016. do danas Fond je uložio 62 milijuna eura u različite projekte na području grada. Donesena je Odluka o prihvaćanju Intervencijskog plana Grada Vukovara, što je rezultiralo sklapanjem Sporazuma o provedbi i osiguranjem bespovratnih sredstava u iznosu od 22 milijuna eura.

Preko Integriranog teritorijalnog programa (ITU) za razdoblje 2021. – 2027. dodijeljena su sredstva od 18 milijuna eura za ulaganja u infrastrukturne projekte u urbanom području Vukovara. Zahvaljujući tim naporima, Vukovar se znatno razvio te se prema zadnjem indeksu razvijenosti više ne smatra potpomognutim područjem Hrvatske.

Stoga su sredstva Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara kontinuirano povećavana u razdoblju od 2016. do 2023., omogućujući sve veće ulaganje u projekte i potpore za razvoj grada. Kroz Program sufinanciranja gospodarskih projekata 318 vukovarskih poduzetnika primilo je 5,3 milijuna eura. Isto tako, bilježi se velik rast broja zaposlenih i poduzetnika na području Grada Vukovara, što jasno pokazuje pozitivne učinke ulaganja i podrške Vlade u revitalizaciji grada.

Sve je to dio cjelovitih napora za razvoj Vukovara i cijele županije. To uključuje proglašavanje Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, obnovu vukovarskog vodotornja, ulaganja u Memorijalnu bolnicu, Memorijalno groblje te u brojne druge projekte koje pridonose razvoju grada, ali i sjećanju na žrtvu Grada Heroja.

Ostala postignuća