Borba protiv onkoloških bolesti (raka)

Rak je, s prosječno 25 000 slučajeva invazivnog raka godišnje, od kojih je 13 500 kod muškaraca i 11 500 kod žena ,glavni javnozdravstveni izazov u Hrvatskoj. Procjenjuje se da u zemlji živi oko 170 000 osoba koje su ili su bile oboljele od raka, a rak je i drugi najveći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj.

Kako bismo se kao država borili protiv raka, uz kvalitetnu zdravstvenu njegu onkoloških pacijenata, donesen je Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. godine, Akcijski plan protiv raka do 2025. godine, a Nacionalni preventivni programi revidirani su s fokusom na ranu detekciju raka debeloga crijeva, vrata grlića maternice, pluća te melanoma. Iz Nacionalni plan oporavka i otpornosti financirana je i nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje raka u vrijednosti od 85 milijuna eura , a uveden je i protokol za brzu obradu onkoloških pacijenata radi smanjivanja vremena čekanja dijagnoze. Osigurano je praćenje ishoda liječenja lijekovima s popisa posebno skupih lijekova putem strukturiranog praćenja.

Ova rješenja omogućuju:

  • pravovremene preventivne preglede putem Nacionalnih preventivnih programa
  • implementaciju programa na nacionalnoj razini radi obuhvata svih građana
  • opremanje zdravstvenih ustanova suvremenom opremom radi poboljšanja zdravstvene skrbi
  • brže i lakše upućivanje pacijenata na specijalističke preglede putem onkološke uputnice
  • kontinuirano poboljšanje terapije i rezultata liječenja praćenjem ishoda liječenja lijekovima.

Ostala postignuća