Škole danas za zanimanja koja dolaze sutra

Suočeni smo sa sve bržim društvenim promjenama koje su posljedica ubrzanog tehnološkog napretka, digitalizacije, robotizacije i primjene umjetne inteligencije. Sve te promjene mijenjaju i tržište rada.  Želimo li ostati u utrci i biti konkurentni, za Hrvatsku to znači nužnu prilagodbu sustava obrazovanja i cjeloživotno učenje djece, mladih i radnika za nova zanimanja. Za tu smo namjernu osigurali 2,7 milijardi eura ulaganja, a između ostalog, naša je Vlada uvela besplatan školski obrok za svakog učenika u Hrvatskoj, uz besplatan prijevoz i udžbenike.

Modernizirat ćemo obrazovni sustav, koji je ključan za razvoj vještina djece i mladih za zanimanja budućnosti. Ulaganjem od 1,5 milijarda eura u osnovne škole omogućit ćemo svim učenicima osnovnih škola pohađanje nastave u jednoj smjeni od školske godine 2027./2028. te uvođenje cjelodnevne škole. Time će se školski dan obogatiti raznovrsnim oblicima učenja, izbornim izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, osigurati sveobuhvatan razvoj učenika te omogućiti kvalitetnije obiteljsko vrijeme nakon škole. Svakoj osnovnoj školi osigurat ćemo sportsku dvoranu i pripadajuća sportska igrališta, te ulagati u školske kuhinje i blagovaonice kako bismo omogućili kuhane obroke za sve učenike osnovnih škola.

Promicat ćemo upis obrazovnih programa za deficitarna zanimanja i zanimanja budućnosti kojima se učenike usmjerava i priprema za ulazak na tržište rada. Time ćemo im pružiti praktična znanja i vještine potrebne za konkurentno zapošljavanje, daljnje obrazovanje i stjecanje temeljnih kompetencija, što potiče gospodarski rast i inovacije u društvu. Poticat ćemo stjecanje i unaprjeđenje vještina za obrtništvo i poduzetništvo. U tu svrhu jačat ćemo strukovno obrazovanje, dodjeljivati potpore gospodarskim subjektima koji provode naukovanje te dodjeljivati stipendije učenicima koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima. Osim toga, poticat ćemo rad učeničkih zadruga, vježbeničkih tvrtki i studentskih inkubatora, za što ćemo izdvojiti 68 milijuna eura. Kako bismo odgovorili na rastuću potrebu brige za mentalno zdravlje mladih, osnovat ćemo mreže mobilnih timova za brigu o mentalnom zdravlju učenika i studenata.

Programskim financiranjem potaknut ćemo usklađivanje studijskih programa i upisnih kvota s potrebama tržišta rada.  Nastavit ćemo s ulaganjem u izgradnju nove infrastrukture studentskih domova i modernizaciju postojeće, što će većem broju studenata osigurati smještaj u studentskom domu. Uspostavit ćemo mrežu studentskih poliklinika, čime ćemo osigurati primarnu i specijalističku zdravstvenu skrb u mjestu studiranja. Povećat ćemo ulaganja u znanost i istraživanje, razviti nove suradničke projekte mladih znanstvenika i osnovati institut za tehničke znanosti koji će se baviti naprednim primijenjenim istraživanjima.

Ostali prioriteti