Jačamo energetsku sigurnost Hrvatske

Svi svjedočimo rastućim potrebama za sve oskudnijim energentima, prirodnim resursima i sirovinama ključnima za postizanje veće tehnološke suverenosti i za uspjeh u globalnoj utrci u inovacijama.

Vlada je subvencijama energenata, potporama, rekordnim osiguranim europskim sredstvima za oporavak i otpornost te izgradnjom poslovnog okruženja za inovacije, ulaganja, proizvodnju i izvoz bila oslonac gospodarstvu. S 4,3 % rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u zadnjem kvartalu prošle godine ostvarili smo najveći gospodarski rast u Europskoj uniji.

U proteklom mandatu napredovali smo u izgradnji održivije Hrvatske te je Hrvatska danas 12. u svijetu prema ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja. Ne računajući vodnu energiju, u našem smo mandatu izgradili više od 1350 MW kapaciteta proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, ponajprije iz vjetra i sunca. Gotovo smo utrostručili udjel novih obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biogoriva i ostali obnovljivi izvori) u našoj energetskoj potrošnji, s 4,3 na 11,3 TWh. U posljednje tri godine izdana su odobrenja za izgradnju 3,3 GW novih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije. K tomu, Hrvatska je već sada na 5. mjestu u Europskoj uniji po udjelu obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji struje, a na 6. mjestu po udjelu niskougljičnih energija u ukupnoj proizvodnji struje, s preko 80 %, uključujući i naš udjel iz Nuklearne elektrane Krško.

Ruska agresija na Ukrajinu pokazala je koliko je bilo važno da zahvaljujući LNG terminalu za ukapljeni plin na otoku Krku ne ovisimo o ruskom plinu. Proširit ćemo kapacitete LNG terminala na otoku Krku sa sadašnjih 2,9 na 6,1 milijarda kubnih metara godišnje.

Do 2028. godine dva grada će se grijati geotermalnom energijom. Radi smanjenja emisija ugljikovog dioksida koji pridonosi klimatskim promjenama te radi jačanja energetske neovisnosti Hrvatske, povećat ćemo proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Ubrzat ćemo izgradnju preostalih centara za gospodarenje otpadom. Povećat ćemo vrijednost poljoprivredne proizvodnje za dodatnih 20 %, na 3,8 milijardi eura, a putem subvencioniranih zajmova i bespovratnih potpora stavit ćemo u funkciju 50 tisuća hektara zapuštenog poljoprivrednog zemljišta. Izgradit ćemo pet novih ribarskih luka koje će omogućiti potpunu funkcionalnost iskrcaja ribe na cijeloj obali i hrvatskim otocima.

U idućem ćemo mandatu nastaviti ulagati u obnovljive izvore energije radi povećanja naše energetske neovisnosti i kako bismo osigurali sigurnu opskrbu i jeftiniju energiju kućanstvima i gospodarstvu, a istodobno smanjili emisije CO2, glavnog uzročnika klimatskih promjena.

Osigurat ćemo razvoj i zaštitu naše ključne energetske infrastrukture, uključujući otpornost infrastrukture na klimatske promjene, te dovršiti nove kabelske trase za otoke i nove dalekovode. U tu svrhu ćemo dograditi plinovod Zlobin – Bosiljevo, izgraditi plinovod Bosiljevo – Sisak – Kozarac te dograditi plinovod Lučko – Zabok do 2026. godine i tako povećati sigurnost opskrbe srednje i jugoistočne Europe. Nastavit ćemo raditi na uspostavi Južne plinske interkonekcije s Bosnom i Hercegovinom. Razvit ćemo, modernizirati i digitalizirati distribucijski elektroenergetski sustav za priključivanje građana i poduzetnika koji samostalno ili preko energetskih zajednica postaju nositeljima energetske tranzicije.

Ostali prioriteti