Obrazovana Hrvatska razvijena je Hrvatska

Ključna uporišta za izgradnju uspješne Hrvatske su napredno obrazovanje, znanost i digitalizacija. Želimo li ostati u utrci i biti konkurentni, to znači nužnu prilagodbu sustava obrazovanja i cjeloživotno učenje djece, mladih i radnika za nova zanimanja.

Pokrenuli smo i investicijski ciklus za ulaganja u sve razine obrazovanje – od vrtića do fakulteta – od čak 2,7 milijarda eura. Provodimo reformu strukovnog obrazovanja te smo odredili i 26 regionalnih centara kompetentnosti u ključnim sektorima. Nakon dvadeset godina donijeli smo novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kako bismo uskladili sustav visokog obrazovanja i znanosti s potrebama gospodarstva. U našem smo mandatu dodijelili preko 100 tisuća socioekonomskih i STEM stipendija za mlade, a uložili smo i 180 milijuna eura u izgradnju ili obnovu 14 studentskih domova diljem Hrvatske, od čega je 11 novoizgrađenih. Udvostručili smo minimalnu studentsku satnicu s 2 na 5,25 eura.

Povećat ćemo broj učenika u gimnazijskim programima, što je preduvjet jačanju sveučilišnog visokog obrazovanja. Programima cjeloživotnog obrazovanja osigurat ćemo da pojedinci budu spremni za izazove suvremenog društva i tržišta rada te da kontinuirano unaprjeđuju svoje vještine i znanja tijekom cijeloga života. Kako bi se povećala atraktivnost Hrvatske za privlačenje velikih stranih kompanija ili sjedišta europskih agencija, u čemu je preduvjet mogućnost školovanja djece u međunarodnoj školi, pokrenut ćemo postupak za otvaranje Europske škole u Zagrebu.

Poboljšanjem digitalne nastavne infrastrukture, osnaživanjem digitalne kompetencije nastavnika za poučavanje te potpunom uspostavom digitalnog registra diploma unaprijedit ćemo kvalitetu visokog obrazovanja, za što ćemo do 2026. godine uložiti 84 milijuna eura. Poticat ćemo mobilnost studenata i profesora, međunarodnu suradnju sveučilišta te pokretanje združenih studija preko alijansi europskih sveučilišta. Povećat ćemo minimalnu studentski satnicu na 7,81 eura i redefinirati uvjete obavljanja studentskih poslova čime ćemo omogućiti studentima priznavanje njihova rada u staž mirovinskog osiguranja.

Nastavit ćemo s ulaganjem u izgradnju nove infrastrukture studentskih domova i modernizaciju postojeće, što će većem broju studenata osigurati smještaj u studentskom domu. Radit ćemo na kvalitetnom obrazovanju te na ekonomskom osamostaljivanju mladih, uključujući njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme koje je ključ njihove financijske stabilnosti i kreditne sposobnosti.

Ostali prioriteti