Izgradnja mreže brzih cesta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te važnijih cestovnih projekata na splitskom području i na području Slavonije

Izgradnja mreže brzih cesta u Hrvatskoj, posebno u sjeverozapadnoj regiji, ima cilj poboljšati prometnu povezanost i potaknuti gospodarski razvoj manje razvijenih područja. Iako su neki dijelovi brzih cesta već izgrađeni, poput dionica od čvora Jakuševec do Lekenika na Podravskom ipsilonu ili dionice Popovec – Marija Bistrica – Zabok, mnoge su još nedovršene.

U Bjelovarsko-bilogorskoj, Koprivničko-križevačkoj, Virovitičko-podravskoj, Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji radi se na završetku preostalih dionica brzih cesta. Te dionice, pogotovo Podravski ipsilon u smjeru prema Virovitici i Koprivnici, ugovaraju se i grade fazno, prvo se gradi jedan kolnik, a drugi se priprema. Primjerice, za brzu cestu Popovec – Marija Bistrica – Zabok već su izgrađene određene dionice, ali su pripreme za izgradnju preostalih dijelova u tijeku.

Na splitskom području započeta je izgradnja novog ulaza u Split i Multimodalne platforme splitske aglomeracije. Ti projekti iznimno su od važni za rasterećenje prometa u Splitu, posebno tijekom ljetne sezone. Radovi su na nekim dionicama već započeli, ali se projekt radi maksimalne učinkovitosti planira provesti u fazama.

U Slavoniji se trenutno radi na spajanju Požege i Pleternice s autocestom A3 te na izgradnji Srijemske granične transverzale. Ti projekti važni su za razvoj regije i poboljšanje prometne infrastrukture. Posebno je važna Srijemska granična transverzala, koja će poboljšati kvalitetu života stanovnika Tovarnika i okolnih područja.

Izgradnja brzih cesta omogućit će bolju prometnu povezanost regija, smanjiti promet kroz naselja, potaknuti gospodarski razvoj te doprinijeti većoj sigurnosti u prometu i boljem kvalitetu života stanovnika. Ti su projekti dugoročni i imaju cilj unaprijediti prometnu infrastrukturu i potaknuti razvoj manje razvijenih područja u Hrvatskoj.

Ostala postignuća