Uređena visina zakupa na državnom zemljištu u kampovima i oko hotela

Hrvatska se suočila s izazovom upravljanja turističkim zemljištem iz doba pretvorbe društvenog vlasništva kad objekti poput hotela i kampova nisu uključivali zemljište u svoj temeljni kapital. Kako bi se riješila problematika vlasništva nad zemljištem oko turističkih objekata, Vlada je 2024. godine donijela dvije uredbe za uređenje zakupa turističkih zemljišta. Uredbama se definiraju naknade za korištenje zemljišta, s mogućnošću da lokalne jedinice odrede veće iznose, te se predviđa dugotrajni zakup do 50 godina.

Tim rješenjem trgovačkim društvima u turizmu osigurava se stabilnost i mogućnost planiranja daljnjeg razvoja, dok se lokalnim zajednicama i Fondu za turizam osiguravaju dodatni prihodi. Uredbe ograničavaju visinu zakupnine na najviše 4 % prometa zakupoprimaca štiteći njihovo poslovanje od prevelikih tereta.

Uvođenjem tih uredbi Hrvatska nastoji riješiti dugogodišnji problem upravljanja nekretninama u turizmu, promovirajući pritom održivi razvoj i investicije u sektoru. Osim toga, tijekom povijesti donošenja zakona o turističkom zemljištu, od 2010. do 2020., postupno su se uređivali imovinsko-pravni odnosi, prelazeći s koncesija na zakup i jasnije definirajući prava i obveze svih strana.

Ostala postignuća