Povećanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije

Hrvatska je usmjerila znatne napore na unaprjeđenje zakonskog okvira u području obnovljivih izvora energije (OIE) kako bi se omogućila samoopskrba i vlastita potrošnja električne energije iz OIE za korisnike jednostavnih građevina poput krovova kuća i poslovnih prostora. Do sada za projekte manjih snaga nije postojalo odgovarajuće zakonsko rješenje, dok su projekti većih snaga nailazili na administrativna ograničenja u procesu izdavanja energetskih odobrenja.

Radi rješavanja ovih problema Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je novi zakonodavni okvir s prijelaznim rokom tijekom kojega je obradilo znatan broj zahtjeva za projekte obnovljivih izvora energije. Tijekom tog procesa Ministarstvo je donijelo odluke, provelo javne natječaje i izdalo energetska odobrenja za velike kapacitete instalirane snage, što je znatno doprinijelo diversifikaciji i održivosti energetskog sektora u Hrvatskoj.

Ključne koristi ovog pristupa uključuju:

  • Povećanje kapaciteta iz obnovljivih izvora energije. Od 2021. do 2024. godine izdano je ukupno 3347,07 MW instalirane snage energetskih odobrenja za različite tehnologije, uključujući sunčane elektrane, vjetroelektrane, hidroelektrane, baterijske spremnike i geotermalne elektrane. Ovo znatno povećanje kapaciteta iz OIE doprinosi smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima i ostvarivanju ciljeva u području klimatskih promjena.
  • Poticanje gospodarskog rasta i stvaranje radnih mjesta. Projekti u području OIE generiraju investicije, potiču gospodarski razvoj i stvaraju nova radna mjesta, i u fazi izgradnje i u fazi operativnog održavanja.
  • Doprinos klimatskim ciljevima. Integracija većih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije ključna je za postizanje nacionalnih i međunarodnih ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova i borbu protiv klimatskih promjena.
  • Poboljšanje energetske sigurnosti. Diversifikacija izvora energije i povećanje udjela domaćih obnovljivih izvora smanjuje ovisnost o uvozu energenata te povećava energetsku sigurnost zemlje.

Uvođenjem tog zakonodavnog okvira Hrvatska postavlja temelje za održivi energetski razvoj, potiče korištenje obnovljivih izvora energije i doprinosi globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena.

Ostala postignuća