Kvalitetnije gospodarenje otpadom

Na početku mandata u području gospodarenja otpadom nisu postignuti ciljevi Europske unije za smanjenje odlaganja otpada i smanjenje odlaganja biorazgradivog otpada te nije raslo povećanje recikliranja otpada. Od 2016. godine Hrvatska je poduzela velike korake prema poboljšanju prakse upravljanja otpadom. Donesen je novi Zakona o gospodarenju otpadom i dva Plana gospodarenja otpadom (za razdoblja 2017. – 2022. i 2023. – 2028.) usmjerena na implementaciju kružnog gospodarstva.

Na temelju toga Zakona i dva Plana pojačano je provođenje aktivnosti odvojenog sakupljanja i oporabe otpada, investicija u novu infrastrukturu i opremu te podizanja svijesti i edukacije.

Kao rezultat postignut je velik napredak: smanjenje odlaganja otpada sa 77 % na 56 % (2022.), smanjenje odlaganja biorazgradivog otpada s 831 977 tona (2016.) na 577 287 tona (2022.) i povećanje stope recikliranja s 21 % (2016.) na 34 % (2022.). Postavljeni su ambiciozni ciljevi do 2035., uključujući smanjenje odlaganja otpada na 10 %, smanjenje odlaganja biorazgradivog otpada na 264 661 tona i povećanje stope recikliranja na 65 %.

Ostala postignuća