Administrativno rasterećenje gospodarstva i smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja

Izvještaji i preporuke Vijeća Europske unije, Europske komisije, Europskog semestra te Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj iz 2016. godine ukazivali su na to da je poslovno okruženje u Hrvatskoj nepovoljno za rast. Zbog nepovoljnog poslovnog okruženja u Hrvatskoj, koje je rezultiralo visokim administrativnim i parafiskalnim opterećenjem poduzeća, poduzeli smo niz koraka za administrativno i fiskalno rasterećenje gospodarstva.

Do sada su donesena tri Akcijska plana (2018., 2019., 2020.) te Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih nameta 2020. godine, koji su rezultirali izravnim financijskim rasterećenjem gospodarstva od 70,1 milijuna eura. Krajem 2023. godine usvojen je drugi Akcijski plan s predviđenim rasterećenjem od 132,86 milijuna eura.

Reforme obuhvaćaju smanjenje administrativnog opterećenja, digitalizaciju usluga, optimizaciju postupaka te smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja, a radi poboljšanja poslovnog okruženja, povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i olakšavanja poslovanja. Mjere iz Akcijskih planova provode se u fazama s krajnjim rokom do kraja 2025. godine, a očekivani ukupni financijski učinak planiran je na minimalno 265,4 milijuna eura. Te reforme odgovor su na preporuke Europske unije, Europske Komisije, Europskog semestra i OECD-a s ciljem jačanja privatnog sektora i poboljšanja poslovnog okruženja u Hrvatskoj.

Ostala postignuća