Nitko nije iznad Ustava i zakona

U proteklom smo razdoblju ostvarili važne iskorake za djelotvorniji, ekonomičniji i pravedniji pravosudni sustav te učinkovitiju borbu protiv korupcije na svim razinama.

Donijeli smo novu Strategiju sprječavanja korupcije do 2030., čiji je naglasak na prevenciji svih oblika korupcije. Među prvim smo državama u Europskoj uniji koja je usvojila zakonski okvir za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, tzv. zviždača. Novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa propisali smo brži i transparentniji postupak te povećali sankcije i ojačali ulogu Povjerenstva. Ukinuli smo imunitet članovima Vlade za koruptivna kaznena dijela, a uveli smo i pravila koja se odnose na deklariranje sukoba interesa posebnih savjetnika i članova savjeta Vlade. Izmjenama Zakona o pravu na pristup informacijama osnažili smo ulogu povjerenika i osigurali automatsku dostupnost temeljnih informacija o raspolaganju javnim novcem preko nove internetske stranice za pregled isplata iz državnog proračuna. Uveli smo i obvezu javne objave imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika te prvi put uredili područje lobiranja svjesni da nereguliranost lobističkih aktivnosti otvara prostor i sumnju na koruptivno djelovanje. Ubrzali smo sudske postupke, pojednostavnili i smanjili troškove postupaka, proveli digitalizaciju pravosuđa i sustavno ulagali u modernizaciju pravosudne infrastrukture.

Poštujući neovisnost pravosuđa, osigurat ćemo djelotvoran pravosudni sustav, ojačati mehanizme borbe protiv korupcije, osigurati zaštitu od svakog oblika nasilja, osobito djece i žena, te modernizirati sustav vrednovanja rada svakog službenika i namještenika u javnoj upravi.

Ulaganjem u pravosudnu infrastrukturu, razvojem digitalnih rješenja i poboljšanje materijalnog statusa pravosudnih dužnosnika i službenika povećat ćemo učinkovitost pravosuđa. Unaprijedit ćemo statističko-analitičko praćenje učinkovitosti pravosuđa i nastaviti s provedbom akcijskih planova za unaprjeđenje učinkovitosti pravosuđa kako bi se smanjio broj neriješenih i starih predmeta, ubrzao rad i spriječile zastare.

Dodatno ćemo osnažiti institucionalne i administrativne kapacitete kako bi se učinkovitije borili protiv organiziranog kriminaliteta te korupcije. Uvest ćemo e-Sudski predmet i e-Sudsku arhivu, dovršiti punu implementaciju sustava e-Komunikacija u prekršajne predmete i stvoriti pretpostavke za e-Sudnice. Svi sudski predmeti bit će digitalizirani, a sva će se ročišta tonski snimati. Dovršit ćemo najveće infrastrukturne projekte u pravosuđu uključujući „Trg pravde u Zagrebu“. Samo neovisne i snažne institucije mogu osigurati pravednost i doprinijeti suzbijanju korupcije stoga ćemo jačati materijalno i infrastrukturno neovisne institucije, ne uplićući se u njihov rad.

Ostali prioriteti