Hrvatska nikad jača na karti Europe

Jedino konkurentna, uključiva, međunarodno uvažena i utjecajna Hrvatska jamči prosperitet i sigurnost hrvatskih građana. Na tragu načela modernog suverenizma, u proteklih smo osam godina jačali međunarodni položaj Hrvatske radi veće kvalitete života građana i konkurentnosti gospodarstva. Ostvarili smo strateške ciljeve ulaska u europodručje i šengenski prostor te osnaživali srednjoeuropsku i mediteransku orijentaciju zemlje integrirajući Hrvatsku u energetske, prometne i druge europske koridore. Zahvaljujući postignutoj makroekonomskoj stabilnosti, došli smo nadomak kategorije A – kreditnom rejtingu investicijske razine, a Hrvatska je prvi put u povijesti uvrštena među 38 naprednih gospodarstava svijeta prema klasifikaciji Međunarodnog monetarnog fonda. Isto tako, postali smo 18. turistička destinacija svijeta.

Snažni međunarodni položaj Hrvatske sada rabimo za podizanje kvalitete života građana i konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Započeli smo pregovore s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj, koja okuplja najrazvijenije zemlje svijeta, i ojačali mediteransku i srednjoeuropsku dimenziju hrvatske vanjske politike. Izgradnjom Terminala za ukapljeni plin na otoku Krku, realizacijom projekata za razvoj Luke Rijeka te uvrštavanje Hrvatske na dodatna dva europska prometna koridora, gradimo Hrvatsku kao regionalno energetsko i prometno čvorište.

Ulaskom u europodručje i šengensko područje, prepoznavanjem pokretača rasta u inovacijama hrvatskih tvrtki te konkurentnošću industrije i izvoza, kao i mjerama pomoći kućanstvima i gospodarstvu, uspjeli smo osigurati snažan rast gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta. Više od tri godine Hrvatska ima jednu od najvećih stopa rasta u Europskoj uniji i rekordan rast plaća, a inflacija pada već 15 mjeseci zaredom. Na temelju vrijednosti koje baštinimo – slobode pojedinca i poduzetništva te izgradnje socijalnog tržišnog gospodarstva – radit ćemo na konkurentnosti i inovativnosti te na izvoznoj orijentaciji hrvatskog gospodarstva. Ključna uporišta za izgradnju uspješne Hrvatske bit će napredno obrazovanje, znanost i digitalizacija.

Članstvo u Europskoj uniji povoljan je okvir za međunarodno pozicioniranje Hrvatske koji nam istodobno omogućava kvalitetniju zaštitu nacionalnih interesa, promicanje hrvatskog identiteta i kulture te veću kvalitetu života građana.

Ostali prioriteti